SNA Keiberg

 

SNA Keiberg 9470
 
U bent nu hier: Home - Over ons - Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement SNA Keiberg

 

 

1. Inleiding

 

SNA Keiberg wil jongeren de kans geven zich sportief uit te leven, met eventueel aandacht voor alle spelers, begeleid door gemotiveerde trainers, die bijdragen tot fair play, een gezonde discipline en respect.  SNA Keiberg wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. SNA Keiberg moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen  genieten van voetbal. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de trainers, ploegafgevaardigden (délégués) en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

 

2. Doelstelling

 

 • SNA Keiberg wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen.

 

 • Zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar één van onze senior elftallen.

 

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de wedstrijden te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat SNA Keiberg een vereniging is om trots op te zijn..

 

Over wie gaat het?

 

Iedereen die lid is of  lid wil worden bij SNA Keiberg moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte dienen te zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij SNA Keiberg uitgedragen en  nageleefd.

 

 

3. Gedragsregels en (praktische) afspraken

 

Algemeen

 

Wat zijn onze uitgangspunten?

 

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

 

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar  is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn dat alle jeugdspelers van SNA Keiberg 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren of  afwezigheden.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is voor de speler.

 

Op en rond het sportcomplex

 

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 

 1. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 2. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 3. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.
 4. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 5. Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 6. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 7. De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 8. Matig je snelheid op de parking van ons sportcomplex.
 9. We respecteren de eigendom van onze buren en vernielen niets.

 

 

Voor de spelers

 

Trainingen

 

 • Alle trainingen gaan door op de terreinen SNA Keiberg, Weg Messelbroek 3271 Keiberg tenzij bij voorafgaande en uitdrukkelijke melding van de trainer.
 • Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn.
 • Iedere speler beschikt over een eigen trainingsvoetbal van de juiste grootte. Van U6 tem U9 maat 3, U10 t.e.m. U15  maat 4 en vanaf  U17 spelen ze met maat 5. Deze dient steeds meegebracht te worden naar de trainingen. Deze voetbal  kan voordelig via de club aangekocht worden.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer.
 • Voor onze keepers wordt er getracht afzonderlijke keeperstrainingen te organiseren. Wanneer een teamtraining samenvalt met een keeperstraining is voor de keepers de keeperstraining prioritair.
 • Na de training is er de mogelijkheid om te douchen, badslippers zijn gewenst.

 

Wedstrijden

 

 • Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur.
 • Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt.
 • Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.
 • Vanaf  U12 is elke speler verplicht zijn identiteitskaart mee te brengen. Zonder deze ID-kaart mag hij niet spelen.
 • Na de wedstrijd nemen de spelers een douche, badslippers zijn gewenst.

 

Uitrusting

 

 • Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het  begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn.
 • Draag zorg voor de door de club ter  beschikking gestelde kledij.
 • Breng een merkteken of uw naam aan in uw persoonlijke kledij.
 • Voorzie kledij voor alle weeromstandigheden (trainingspak, regenvest).

 

 • Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (inclusief alle soorten sieraden).
 • Scheenbescherming, voetbalkousen, douchegerief, …

 

Accommodatie en materiaal

 

 • Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt ook in dat iedere ploeg de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.
 • Laat de douche niet onnodig lopen.
 • Schoenen buiten afkloppen en afborstelen.

 

Gedrag

 

 1. Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover  trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, ouders, … Zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.
 2. Heb respect voor je medespelers, moedig elkaar aan, werk mee aan de teamgeest.
 3. Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator.
 4. Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of jeugdcoördinator als een leermoment.
 5. Durf uitkomen voor je mening maar doe dit op een aanvaardbare manier en op een aanvaardbare plaats, dus niet vanop het veld of in de kantine.
 6. Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand, ook al hebben zij het volgens jou niet  altijd bij het recht eind gehad.
 7. Een handdruk na een overtreding is een uiting  van respect.

 

 

 

4. Woordje aan en gedragsregels voor de ouders

 

Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden.

 

Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goed en waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien alle ouders mee aan deze kar trekken.

 

 • Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor ieder op en rond het plein.
 • Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen. Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn beslissing fout is).
 • Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten.
 • Probeer je aanwezigheid in de kleedkamer tot een minimum te beperken. Vanaf  U10 worden de spelers geacht zich zelfstandig om te kleden.
 • Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer of de jeugdcoördinator die de sportieve beslissingen neemt en de ploeg coacht.
 • Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier.
 • Steun uw kind bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.
 • Aan de ouders van de jongste spelertjes wordt gevraagd om de spelertjes tijdig te komen halen na de training. De verantwoordelijkheid van de club eindigt na de trainingsuren.

 

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze vereniging. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator, lid van de jeugdcel.

 

Voetbal is een spel maar helaas vinden sommige ouders al te snel dat hun kind de nieuwe wereldster moet worden. Het enige wat kinderen willen is plezier maken.

 

Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers die dit alles gratis doen.

 

Om de toekomst van SNA Keiberg te verzekeren  doen we een oproep naar de ouders om zich ook te engageren in onze clubwerking.

 

Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter.

 

Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal.

 

Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan

 

Wordt één van onze vrijwilligers…

 

Gedurende het voetbalseizoen doen wij een beroep op de ouders om een (tap)handje bij te steken in de kantine.

 

Elke zaterdag dient één bepaald elftal twee tappers te leveren. Een schema waarin alle ploegen evenredig aanbod komen zal aan de ploegafgevaardigde bezorgd worden.

 

5. Alcohol, tabak en drugs

 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apert genoemd te worden:

 

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kantine op het veld of in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.

 

6. Sancties

 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door  SNA Keiberg. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.

 

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode kaart of  gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing.

 


Wij durven hopen dat deze basisafspraken door iedereen worden nageleefd, zodat we onze energie in het sportieve gedeelte kunnen blijven steken en onze club verder kunnen uitbouwen tot een gerespecteerde tegenstander in de buurt.