Onthaalbrochure SNA Keiberg

SNA KEIBERG

WELKOMSTWOORDJE

Het bestuur, de jeugdcel, de trainers en alle medewerkers van onze club SNA Keiberg verwelkomen u bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Vanaf dit seizoen gaan we van start met een nieuwe structuur in de werking van onze jeugd. We versterken onze sportieve structuur met de oprichting van een jeugdcel en de aanstelling van een extra jeugdcoördinator.     

Deze brochure bevat heel wat informatie die je zal helpen om je weg te vinden in onze club.

Voor de nieuwkomers zal het een eerste kennismaking zijn met onze club, voor de anderen een werkmiddel om de club nog beter te leren kennen.

SNA KEIBERG

MISSIE EN VISIE

SNA Keiberg  wil jongeren de kans geven zich sportief uit te leven, met evenveel aandacht voor alle spelers, begeleid door gemotiveerde trainers, die bijdragen tot fair play, een gezonde discipline en respect. SNA Keiberg ‘jeugd’ heeft als opdracht zijn jeugdspelers op te leiden zodat ze kunnen doorstromen naar één van onze senior elftallen.

________

Met bovenstaande visie in het achterhoofd hebben we een gezamenlijk doel.

Door zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen, willen we een

belangrijke bijdrage leveren tot het succes van onze eerste elftallen (zowel heren-   als damesploeg).

SNA KEIBERG

COÖRDINATOREN EN VERANTWOORDELIJKEN

Bestuur

Voorzitter:  Dirk Smets 0474/45.05.41   

Secretaris: Jos  Frederickx 013/77.73.86  

Penningmeester: Liesbet Franco

Sportief verantwoordelijke: Willy  Geyskens 0475/55.30.67    

Jeugdcel

Jeugdverantwoordelijk “Middenbouw”: Gerd Vanderheyden   049/70.22.86

Jeugdcoördinator “Bovenbouw”:   Willy Geyskens     0475/55.33.67   

Leden:    Diederik Tonsenst,  Johan Everaerts, Dirk Smets, Willy  Geyskens

SNA KEIBERG

UITRUSTING

Bij trainingen

 • Eigen sportkledij.
 • Voetbalschoenen en beenbeschermers verplicht.
 • Eigen bal:   U6  -> U9 = Nr 3;  U10 -> U15 = Nr 4;  U17 -> U21 = Nr 5.

Bij wedstrijden

Truitje, broekje en kousen van de club.

 • U6 -> U13 = blijft tot einde seizoen bij speler, wordt gewassen door ouders.(broekje en kousen)
 • U14 -> u21= wekelijks gewassen door club.
 • Voetbalschoenen en beenbeschermers verplicht.
 • Douchen is verplicht.

De  training die u ontvangt bij uw inschrijving, wordt verplicht gedragen voor en na de wedstrijd.

 

Belangrijk

 • Bij onze jeugdspelers (tot en met U15) zijn voetbalschoenen met “vaste Multi studs” verplicht.
 • Op kunstgrasveld zijn deze “Multi studs” ook verplicht. IJzeren toppen zijn verboden!

Opmerkingen aan de ouders

Vaak vinden we na de trainingen en/of wedstrijden kledingstukken terug. Deze worden een aantal weken bijgehouden in de kantine. U kan steeds aan de trainer of ploegafgevaardigde vragen om een kijkje te gaan nemen.

 

We raden u aan om de kledingstukken van uw dochter of zoon te voorzien van een naam of herkenningsteken.

 

 

SNA KEIBERG

COMMUNICATIE

Interne communicatie

In eerste instantie geschiedt elke communicatie langs de trainer of ploegafgevaardigde.

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze club. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator of lid van de jeugdcel.

 

Huishoudelijk reglement

 • Algemene afspraken
 • Gedragsregels en praktische afspraken speler
 • Gedragsregels voor de ouders
 • Sancties

“Info@SNAK”

Indien nodig zal er informatie gegeven worden vanuit de club naar alle spelers en ouders.

Dit zal gebeuren via de trainer/ploegafgevaardigde. Deze info kan men ook terugvinden op onze website of via het wit bord in de kantine.

 

Afgelasting van wedstrijden

Zodra de club op de hoogte is, wordt dit via de respectievelijke trainer aan u gemeld.

Deze informatie kan je ook terugvinden op:

 • Website KBVB : www.footbel.com  (update tot vrijdag 17 u)
 •  Homepagina website SNA Keiberg (rechtstreekse link naar website KBVB -afgelastingen) 

Afgelasting van trainingen

Wanneer om een bepaalde reden de trainingen algemeen afgelast worden, dan zal de terreinverantwoordelijke Marc Jaquemijn dit meedelen aan de respectievelijke trainers. 

Website

Deze en meer info is terug te vinden op onze Clubwebsite: http://www.snakeiberg.be

Facebook

Voor info aangaande activiteiten, gebeurtenissen van onze club kun je lid worden van onze besloten groep: SNA Keiberg .

Externe communicatie

Alle externe communicatie (Vb met andere clubs) geschied door leden van de het bestuur/jeugdcel.

SNA KEIBERG

AFSPRAKEN

Algemeen

 

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal  is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  • We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
   • Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn dat alle jeugdspelers van SNA Keiberg 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, kwetsuren en of afwezigheden.
   • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is voor de speler. 

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Matig je snelheid op de parking van ons sportcomplex.
 • We respecteren de eigendom van onze club en zijn buren en vernielen niets.

Voor de speler

Trainingen

 • Alle trainingen gaan door op de terreinen SNA Keiberg, Weg Messelbroek 3271 Keiberg tenzij bij voorafgaande en uitdrukkelijke melding van de trainer.
 • Wij vragen aan iedere speler om tijdig op de training aanwezig te zijn.(10min. voor aanvang)
 • Indien je niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd dan verwittig je tijdig je trainer.
 • Voor onze keepers wordt er getracht afzonderlijke keeperstrainingen te organiseren. Wanneer een teamtraining samenvalt met een keeperstraining is voor de keepers de keeperstraining prioritair.

 

Wedstrijden

 • Bij thuiswedstrijden zijn we aanwezig in de aangeduide kleedkamer op het afgesproken uur.
 • Bij uitwedstrijden zijn we stipt aanwezig op het afgesproken uur aan het afgesproken verzamelpunt.
 • Indien je omwille van bepaalde omstandigheden niet in staat bent om op het afgesproken uur aanwezig te zijn, dan verwittig je tijdig je trainer of afgevaardigde.

 

Uitrusting

 • Zorg ervoor dat je voetbalschoenen voor het begin van een training of wedstrijd steeds proper zijn.
 • Draag zorg voor de door de club ter beschikking gestelde kledij.
 • Voorzie kledij voor alle weeromstandigheden (trainingspak, regenvest).
 • Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (inclusief alle soorten sieraden).

 

Accommodatie en materiaal

 • Wij rekenen erop dat de kleedkamers op een normale manier gebruikt worden. Dat houdt ook in dat iedere ploeg de gebruikte kleedkamer proper en opgeruimd achterlaat.
 • Laat de douche niet onnodig lopen, beperk het douchegebruik.
 • Schoenen buiten afkloppen en afborstelen.

Gedrag

 • Wij verwachten dat je beleefd bent tegenover trainers, begeleiders, scheidsrechters, mede- en tegenspelers, ouders, … Zowel op als naast het veld. Denk aan uw taalgebruik.
 • Heb respect voor je medespelers, moedig elkaar aan, werk mee aan de teamgeest.
 • Volg de richtlijnen van je trainer en/of jeugdcoördinator.
 • Beschouw de kritische benadering van de trainer en/of jeugdcoördinator als een leermoment.
 • Geef na de wedstrijd steeds je tegenspelers en de scheidsrechter(s) een hand, ook al hebben zij het volgens jou niet altijd bij het rechte eind gehad.
 • Trap nooit naar het doel als je niet opgewarmd bent tijdens een wedstrijd en/of training.

Voor de ouders

Om de toekomst van onze club te verzekeren hebben wij de intentie om een goed en waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen met uw steun.

 • Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van jullie verwachten. Heb respect voor ieder op en rond het plein.
 • Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen. Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Gedraag je tegenover de tegenstander, de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn beslissing fout is).
 • Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten.
 • Probeer je aanwezigheid in de kleedkamer tot een minimum te beperken. Vanaf U10 worden de spelers geacht zich zelfstandig om te kleden.
 • Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer of de jeugdcoördinator die de sportieve beslissingen neemt en de ploeg coacht.
 • Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd op een reglementaire manier.
 • Steun uw kind bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.
 • Aan de ouders van de jongste spelertjes wordt gevraagd om de spelertjes tijdig te komen halen na de training. De verantwoordelijkheid van de club eindigt na de trainingsuren.

 

Het afzetten van je zoon of dochter op de parking van het trainingscomplex voor de training is niet voldoende. Kijk zelf even na of de trainer er is en of de training al dan niet doorgaat. Trainers kunnen immers ook ziek worden, of het terrein kan ook plots onbespeelbaar zijn geworden.

SNA KEIBERG

AANSLUITEN

Nieuwe spelertjes krijgen de gelegenheid om een aantal keer (max. 4 keer) te komen proberen.          Na een positieve evaluatie door de jeugdcoördinator en de trainer dient, indien hij/zij wenst te blijven, het lidgeld betaald te worden. Anders kan een speler uiteraard niet verder blijven deelnemen aan de trainingen en/of wedstrijden.

SNA KEIBERG

LIDGELD

Het lidgeld voor het seizoen 2022-2023 dient uiterlijk betaald te worden op 31 augustus 2017. Zodoende is men speelgerechtigd voor de wedstrijden. Het lidgeld bedraagt €  210 voor de 1ste speler van het gezin, € 200 voor de 2de en  € 190 voor het 3de  speler.

 In het lidgeld is inbegrepen:

 • Lidgeld KBVB,
 • Verzekering KBVB,
 • Jaarlijkse extra uitrusting van de club om verplicht te dragen voor en na de wedstrijden,
 • Bijdrage voor de werkingskosten (verwarming, water, elektriciteit, ...) van de club, 
 • Twee consumpties(bonnetjes) na iedere thuiswedstrijd,
 • Deskundige begeleiding.

 

TIP: heel wat ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld! Vraag uw formulier aan en laat het ons invullen en ondertekenen. Zo geniet u alvast een tegemoetkoming! 

 

 

Zoals u reeds merkt organiseert onze club allerlei activiteiten. Uw inbreng door uw aanwezigheid, uw hulp, uw ideeën, zijn dan ook van harte welkom.

Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers die dit alles gratis doen.

Om de toekomst van SNA Keiberg te verzekeren  doen we een oproep naar de ouders  om zich ook te engageren in onze clubwerking.

 

Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter.

Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal.

Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan

Wordt één van onze vrijwilligers…

Wij wensen iedereen alvast een geweldig en sportief voetbalseizoen toe!   

                                

Het bestuur en de Jeugdcel