Draaiboek spelen wedstrijden op site Keiberg (covid-19)

Dit draaiboek is gebaseerd op het protocol “Blijf sporten” van Sport Vlaanderen

(update van 08-10-2020) en de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen/K.B.V.B.

CoronaSafe-Verantwoordelijke

De heer Dirk Smets , voorzitter van de organiserende club, wordt aangeduid als

verantwoordelijke voor het toezicht op de toepassing van de hierna vermelde regels.

De deelnemers/spelers

Een ploeg en hun begeleider wordt als een “sportbubbel” beschouwd. Zij kunnen dezelfde

kleedkamer en douches gebruiken. Wij raden aan om enigszins gespreid te douchen en op die manier de onderlinge afstand te bewaren.

De ploegverantwoordelijken worden verzocht geen spelers op te stellen die mogelijke symptomen

van Covid-19 vertonen (keelpijn, droge hoest, koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid,

grieperig gevoel). Voor Covid-verdachte spelers wordt de vereiste procedure toegepast : de speler wordt geweigerd en hij dient contact op te nemen met zijn huisarts voor verdere actie.

Indien later een positieve Covid-test zou volgen, moeten de organisatoren daarvan verwittigd worden (verantwoordelijke :Jos Frederickx 0483 51 13 98 ).

Spelers die als invaller de wedstrijd volgen, worden verzocht een mondmasker te dragen en

voldoende afstand van elkaar te behouden.

Aan de ploegverantwoordelijke wordt gevraagd ALLE aanwezige spelers op het wedstrijdblad te

vermelden, dit om eventuele contact tracing mogelijk te maken.

Enkel de spelers en hun sportief verantwoordelijke krijgen toegang tot de kleedkamers.

Ontsmettende handgel is voorzien bij de ingang van de kleedkamers. Elke spelers voorziet zich van zijn eigen drinkbus en drinken.

Het gemeenschappelijk gebruikt materiaal wordt ontsmet na de wedstrijd.

Na de wedstrijd worden de ploegen verzocht in hun bubbel te blijven, ook in de kantine. Opgelet : in de kantine mogen vanaf 09/10 en dit gedurende  1 maand maximaal 4 personen aan dezelfde tafel plaatsnemen. Ook de spelers gaan met niet meer als 4 aan tafel zitten. De kantine wordt tijdens deze periode om 23.00u gesloten.

De toeschouwers en spelers moeten in de kantine gescheiden blijven. Hiervoor word een plaats voorzien.

Er worden – conform aan de richtlijnen van het protocol – maximaal 200 toeschouwers toegelaten. In normale omstandigheden zal dit aantal niet bereikt worden.

Iedere toeschouwer ouder dan 12 jaar dient VERPLICHT een mondmasker te dragen binnen de

installaties van de club. Enkel als men neerzit in de kantine mag dit mondmasker afgenomen worden.

Iedereen wordt verondersteld een mondmasker bij zich te hebben zoals het verplicht wordt door de Gouverneur van Vlaams-Brabant.

Er worden mondmaskers voorzien voor wie er geen bij heeft .

De basisprincipes van het basisprotocol moeten te allen tijde gerespecteerd worden:

- social distancing van 1,5 meter, behalve voor mensen van dezelfde gezinsbubbel, ook al zijn de

beschikbare plaatsen niet afzonderlijk gemarkeerd. Dit geldt voor de staanplaatsen

- handhygiëne (alcoholgel is beschikbaar aan de ingang van het terrein, de ingang van de kantine

en de toiletten);

- verplicht handen wassen na toiletbezoek.

- electrische handendroger mag niet worden gebruikt.

- maximaal 2 personen toegelaten in de toiletten.

De identiteit van alle toeschouwers wordt genoteerd bij de ingang van het terrein. Deze gegevens

moeten een latere contact tracing vergemakkelijken indien deze noodzakelijk zou zijn. De club zal

deze gegevens één maand bewaren onder strikte vertrouwelijkheid.

Iedere toeschouwer ontvangt een samenvatting van de gedragsregels bij de toegang van het terrein.

Er zal slechts één toegang geopend zijn ().

De kantine

De regels zoals zij van toepassing zijn in de horeca zijn ook hier van kracht.

De mensen die de bediening verzorgen dragen verplicht een mondmasker.

De bezoekers dragen een mondmasker bij elke verplaatsing binnen de kantine.

Er is een afstand van ten minste 1,5 meter tussen de tafels en alle doorgangen zijn overal ten minste 1,5 meter breed. Er mogen geen tafels verplaatst worden.

Plaatsnemen aan de toog is verboden. De barstoelen werden trouwens weggenomen.

Handgel is voorradig aan de inkom van de kantine en aan de toiletten.

Water, zeep en papieren servetten zijn beschikbaar aan de toiletten. Handen wassen na een

toiletbezoek is verplicht.

Gelieve de kantine binnen te gaan aan ingang parking kant. De kantine wordt

verlaten langs de kant van de kleedkamers. Ook bij toiletbezoek wordt verzocht steeds

de ingang en uitgang te respecteren.

Enkel bij éénmansbediening in de kantine is het afhalen van drank aan de toog toegelaten. In dit

geval vragen wij dat steeds dezelfde persoon de bestelling afhaalt voor zijn tafel.

Voor de wedstrijd word een in en uitgang voor de spelers voorzien zodanig dat zij niet in contact komen met supporters .

De supporters van de thuisploeg nemen tijdens de wedstrijd plaats aan de kant van de kleedkamers met respect voor de afstand. Bezoekende suppoters nemen plaats langs de kant van de dug-outs.

Namens SNA Keiberg

Dirk Smets, voorzitter algemeen verantwoordelijke

Jos Frederickx, secretaris

Liesbet Franco EHBO verantwoordelijke

Gerd Vanderheyden verantwoordelijke