Clubgegevens

Stamnummer: 9470

Clubkleuren: Zwart - Geel

Taal: Nederlandstalig

Adres: Weg Messelbroek z/n   3271 Keiberg(Zichem)

Telefoon:

E-mailadres: info@snakeiberg.be

Website: https://www.snakeiberg.be

Voorzitter

Dirk Smets

Telefoon: 0474 45 05 41

E-mailadres: dirk.smets7@telenet.be

Gerechtigd correspondent

Jos Frederickx

Telefoon: 0483 51 13 98

E-mailadres jos_frederickx@hotmail.com

Jeugd verantwoordelijke

Gerd Vanderheyden

Telefoon: 0494 70.22.86

E-mailadres:gerd.vdh@gmail.com

Structuur en werking SNA Keiberg

 Raad van bestuur(14 leden)

De raad van bestuur staat garant voor de bepaling en de verdeling van de bestuurlijke bevoegdheden en komt om het kwartaal samen. Haar bevoegdheden zijn de volgende:

 

 • Draagt de eindverantwoordelijkheden van de club
 • Staat in voor het opstellen, uitvoeren en evalueren en bijsturen van de korte en lange termijn doelstellingen van de club, dit in de lijn van de missie en visie van de club.
 • Is verantwoordelijk voor de financiële beleid van de club
 • Bewaakt de statuten van de club
 • Is de officiële woordvoerder van de verenigingen vertegenwoordig haar bij de K.B.V.B
 • Zorgt ervoor dat de voetbalsport in de club wordt beoefend volgens het beleidsplan (korte en lange doelstellingen).
 • Legt contacten met andere verenigingen en gemeentelijke instanties

Dagelijks bestuur (4 leden)

Er is geen opsplitsing in dagelijks bestuur 1ste ploegen, reserven en de jeugd. Het dagelijks bestuur zetelt maandelijks.

 • Draagt de verantwoordelijkheid van het jeugdbeleid en 1ste
 • Staat in voor het opstellen, uitvoeren en evalueren en bijsturen van de korte en lange termijn doelstellingen van de club, dit in de lijn van de missie en visie an de club.
 • Is verantwoordelijk voor de financiële beleid van de club
 • Bewaakt de statuten van de club
 • Zorgt ervoor dat de voetbalsport in de club wordt beoefend volgens het beleidsplan (korte en lange doelstellingen).
 • Organisatie van extra sportieve activiteiten.
 • Commerciële activiteiten.

Sporttechnische commissie (6 leden)

 • Houdt toezicht op de werking 1ste elftallen A en B
 • Houdt toezicht en volgt de doorstroming op van jeugdspelers naar B-kern en A-kern.
 • Evaluatie van jeugdspelers die doorstromen
 • Evaluatie van spelers A-kern en B-kern voor winterstop in functie van volgend seizoen

 

Jeugdcel (4 leden)

 Evaluatie jeugdtrainers

 • Evaluatie trainers
 • Doorstroming jeugdspelers naar eerste elftallen(interne scouting)
 • Aansturen van het dagelijkse reilen & zeilen van de jeugdopleiding
 • Rekrutering jeugdspelers
 • Jeugdopleidingsplan opstellen en implementatie ervan nastreven
 • Aanspreekpunt voor de ouders
 • Begeleiding van de trainers
 • Planning(kalender jeugd, wedstrijden/trainingen/terreinen)

Technische commissie (4 leden)

 • Onderhoud terreinen
 • Uitvoeren kleine herstellingswerken
 • Techniche uitwerking werken aan accommodatie
 • Technische ondersteuning activiteiten en evenementen