API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit)

Onze club kan en moet hierbij een centrale rol spelen. Hierbij is het aanstellen van onze club-API geen overbodige luxe, maar een onmisbare schakel om van onze club een plek te maken waar respect, tolerantie en vertrouwen centraal staan.


TAAK

Grensoverschrijdend gedrag kent geen plaats in de voetbalwereld. Toch gebeurt het nog te vaak dat spelers, scheidsrechters of andere clubmedewerkers hier het slachtoffer van worden. De rol van de club-API is cruciaal bij de eerste opvang van slachtoffers of bij het tijdig tussenkomen in conflictsituaties. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon stelt de club in staat om tijdig en correct op te treden wanneer er signalen van problematisch gedrag opduiken en om de integriteit van iedere speler, coach, ouder of clubmedewerker te bewaren.

AANSPREEKPUNT:    BRENDA TRIEKELS  - 0497/71.02.27