MISSIE en VISIE VAN DE CLUB

SNA Keiberg wil jongeren de kans geven zich sportief uit te leven, met evenveel aandacht voor alle spelers, begeleid door gemotiveerde trainers, die bijdragen tot fair-play, een gezonde discipline en respect.

SNA Keiberg ‘jeugdcel’ heeft als opdracht zijn jeugdspelers op te leiden zodat ze kunnen doorstromen naar één van onze senior elftallen.

 

VISIE van de club

 

Het uitbouwen van een club waar iedereen zich thuis voelt en er een goede samenwerking is tussen alle ploegen van U6-spelers tot de seniors. De club wil het maximum halen uit elke speler op ieders niveau met doorgroeimogelijkheden door een degelijke opleiding/opvoeding te geven door gediplomeerde/ervaren trainers. We willen ook bij al onze clubleden burgerzin stimuleren en terwijl onze sociaal-maatschappelijke rol een belangrijke plaats blijven geven. Boven dit alles, wil SNA Keiberg dat elke speler op zijn niveau geniet van het voetbalspelletje. FUN is wel degelijk ook van belang!

 

SNA Keiberg wil dit verwezenlijken mbv deze 3 onderstaande pijlers:

 

1 SPORTIEF:

Door de inzet van zoveel mogelijk ervaren en/of gediplomeerde trainers proberen wij de spelers een zo ruim mogelijke technische en tactische vorming(aangepast aan de leeftijd) te garanderen. Belangrijk vinden we hier dan ook dat indien jeugdspelers vanaf een bepaalde leeftijd niet klaar blijken voor het eerste elftal ze zoveel als mogelijk geïntegreerd worden in de tweede ploeg, de reservenploegen of in een latere fase de eventueel nog op te richten veteranenploeg. Ook kunnen zij eventueel bij de club betrokken blijven als jeugdtrainer, vrijwilliger, scheidsrechter,…

 

We kiezen er dan ook voor om in de reservenploegen en onze tweede ploeg met voornamelijk eigen jeugdspelers aan te treden. In onze eerste ploeg streven we naar een zo hoog mogelijk aantal eigen jeugdspelers.

 

Het doel is om in de mate van het mogelijke alle jeugdspelers in principe minimaal ¾ wedstrijd te laten spelen. Inzet en aanwezigheid op training, gedrag, het naleven van afspraken en teamspirit kunnen deze speelgelegenheid beïnvloeden.

 

2 SOCIAAL:

SNA Keiberg wil de gewestelijke referentie club worden in de omgeving waar iedereen zich thuis voelt. We willen dan ook dat door verschillende nevenactiviteiten de club veel meer wordt dan een voetbalclub. Zo is er het mosselfeest, de steakdag, de jaarlijkse gratis curryworst met friet, een eigen jeugdtornooi, aanbod van techniektraining, aanbod van sport/voetbalkampen tijdens de schoolvakanties, een sintfeest, een kerstactie, jaarlijkse seizoensafsluiter met fuif,… Verschillende acties om de betrokkenheid van alle leden te vergroten.

 

Het lidgeld, één van de laagste uit de regio, houden we dan ook bewust zo laag mogelijk om iedere jongere de kans te geven om in de club te kunnen voetballen.

 

3 PEDAGOGISCH:

Zowel spelers, trainers als begeleiders, dienen plezier te beleven aan het voetbalspelletje!

SNA Keiberg wil echter ook dat alle spelers zich als individu kunnen ontwikkelen. Hiervoor probeert de club een gezonde clubsfeer te creëren. Hierbij staan waarden als respect, inzet, vriendschap en fair-play centraal. De specifieke clubafspraken vervat in het huishoudelijk reglement zijn hierbij dan ook essentieel.

 

Het ganse clubbestuur waakt over de uitvoering van de clubvisie.