VISIE DOORSTROMING en POSTFORMATIE (U17 tot P4)


ALGEMEEN

 

Zoals reeds vermeld streven we naar een efficiënte doorstroming van eigen opgeleide jeugd (al dan niet die even onze club hebben verlaten naar hoger aangeschreven ploegen) richting onze A kern, B kern of reservenploegen.

Uiteraard start het doorstromingsverhaal vanuit een goede jeugdopleiding van begin af aan, maar specifieker start het "echte" doorstromingsproject vanaf onze U17. De coördinator bovenbouw/postformatie overlegt samen met de trainers en de TVJO of er talenten zijn die kunnen/moeten doorgeschoven worden naar een hogere leeftijd om deze optimaal voor te bereiden om te spelen in één van de eerste elftallen. 

 

KERN U17/U21 IN NAUWE VERBINDING MET B KERN/reserven

 

De eerste bedoeling is dat we onze U17/U21 spelers klaarstomen voor de B kern/reservenploegen. Vandaar dat we de werking tussen B kern/reserven en de U17/U21 heel nauw verbinden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in dat de spelers van U21 is kunnen meetrainen met de reservenploegen/B-kern. Indien mogelijk kunnen ze ook eens mee op wedstrijd gaan om hier de nodige ervaring op te doen. De U17-spelers worden in het doorstromingsplan ook betrokken en van nabij opgevolgd.

De voorbereiding start met enkele gezamenlijke trainingen waarbij zowel de trainer B kern als de trainer U21, de TVJO als trainer A kern aanwezig zijn. De trainingen van A kern, B kern, reserven en U21 zijn indien mogelijk op dezelfde dagen en uren om de communicatie en het samenhorigheidsgevoel te verstevigen. Na de voorbereiding wordt de indeling van de ploegen gemaakt.

Deze indeling is echter nooit definitief. Een speler U21 die het goed doet, kan doorschuiven van U21 naar B kern, of zelfs A kern. Een speler U21 die het wat moeilijker heeft, of die zich niet plooit binnen de club en ploegfilosofie, wordt terug opgenomen in de U21 kern. Deze verschuivingen gebeuren altijd in overleg door mondelinge gesprekken tussen TVJO, coördinator Postformatie/bovenbouw en de betrokken trainers.

De keeper U21 wordt naast de trainingen met de eigen ploeg samen met de andere seniorenkeepers getraind door de keeperstrainer senioren.  

 

SPELCONCEPT

 

Hiervoor verwijzen we naar het spelconcept eerste ploeg. De U21 en de B kern dienen in de mate van mogelijk hetzelfde concept te volgen.  Een speler die van U21 naar B ploeg gaat of van B naar A kern moet weten wat van hem verwacht wordt. Plotseling terechtkomen in een andere tactische veldbezetting of een andere visie maakt de doorstroming moeilijker.

Hierover worden er ism de Sportieve Commissie duidelijke afspraken gemaakt. Zonder in detail te treden gaat dit over bepaalde afspraken die zowel bij A, B als U21 worden gevolgd (bv. zoneverdediging of mandekking op corner tegen, zelfde opbouwvorm achteraan enz).      

 

DE VOLGENDE JAREN

 

Een U21 speler geven we enkele seizoenen de kans om de stap naar onze B of A kern te maken. Lukt dat niet, dan kan deze speler nog steeds terecht in één van onze reservenploegen.

Onze huidige U17 worden in het doorstromingsplan ook betrokken en van nabij opgevolgd.

 

DOORSTROMING JEUGD NAAR A KERN

 

Om de doorstroming van onze jeugdopleiding naar B en A kern te verhogen hebben we een duidelijk plan uitgewerkt.

Betrokken personen: trainers U17 – U21 – P4 – P2- TVJO

 

Stap1: Detecteren van “boven getalenteerde” U17

In samenspraak met trainer U17 zal de TVJO en de coördinator postformatie/bovenbouw beoordelen of er in onze U17 lichting spelers zijn waarvan de indruk bestaat dat ze het potentieel hebben om ooit in onze eerste ploeg te spelen. We kijken dan voornamelijk naar de aspecten: techniek, snelheid, wendbaarheid en inzicht. Ook het mentale- en fysieke (kracht, duurvermogen) aspect komt naar boven maar vinden we op dat moment iets minder belangrijk omdat we van mening zijn dat deze aspecten gaandeweg kunnen aangescherpt worden.

 

Stap 2: Eventueel doorsturen naar U21/B kern
Na evaluatie wordt er beslist speler hetzij sporadisch hetzij definitief door te schuiven naar U21 (die op dezelfde dag trainen als A en B kern). Speler zal uiteraard gebezigd worden op zijn beste plaats. In eerste instantie bij U21, daarna in de B keren.

 

Stap 3: Doorsturen naar A kern (P1)
Indien blijkt dat de speler snel verder ontwikkelt, wordt hij doorgeschoven naar de A kern.

 

Stap 4: Definitieve plaats A kern
Indien de speler de nodige progressies maakt wordt hij definitief ingelijfd bij de A kern

 

Doorstroming Talentrijke U21/Postformatie

Hetzelfde traject wordt gevolgd door spelers U21 die vooraf (bij U17) niet waren geselecteerd om meteen door te schuiven. Dat kan, gezien wat later matuur of wat extra tijd nodig op het niveau van de U21.

 

Verdere integratie binnen A kern

 

In samenspraak tussen trainer U21, trainers A en B kern, TVJO en coördinator postformatie/bovenbouw wordt er uiteraard omzichtig te werk gegaan met deze spelers. Voorlopig gebeurt dat voornamelijk op een informele wijze (heel veel overleg) tussen de betrokken personen.