Infobrochure SNA KEIBERG

Welkomstwoordje

 Het bestuur, de jeugdcel, de trainers en alle medewerkers verwelkomen u in onze mooie club SNA Keiberg.

Deze brochure bevat heel wat informatie die je zal helpen om je weg te vinden in onze club.

Voor de nieuwkomers zal het een eerste kennismaking zijn met onze club, voor de anderen een werkmiddel om de club nog beter te leren kennen. 

 

Onze club: SNA Keiberg (Sport Na Arbeid Keiberg)

 

 • Opgericht op: 1 mei 2005 
 • Stamnummer: 09470 
 • Clubkleuren: Geel/Zwart 
 • Website: http://www.snakeiberg.be
 • Adres terrein: Weg Messelbroek 3271 Zichem
 • Maatschappelijke zetel
  • Tulpenlaan 16 - 3271 Zichem 
  • Contactpersoon: Dhr. Dirk Smets
  • Telefoon: 0474/45.05.41
  • E-mailadres: info@snakeiberg.be

 

Missie van de club

 SNA Keiberg wil jongeren de kans geven zich sportief uit te leven, met evenveel aandacht voor alle spelers, begeleid door gemotiveerde trainers, die bijdragen tot fair-play, een gezonde discipline en respect.

SNA Keiberg ‘jeugdcel’ heeft als opdracht zijn jeugdspelers op te leiden zodat ze kunnen doorstromen naar één van onze senior elftallen.

 

Visie van de club

 Het uitbouwen van een club waar iedereen zich thuis voelt en er een goede samenwerking is tussen alle ploegen van U6-spelers tot de eerste ploeg. De club wil het maximum halen uit elke speler op ieders niveau met doorgroeimogelijkheden door een degelijke opleiding/opvoeding te geven door gediplomeerde/ervaren trainers. We willen ook bij al onze clubleden burgerzin stimuleren en terwijl onze sociaal-maatschappelijke rol een belangrijke plaats blijven geven. Boven dit alles, wil SNA Keiberg dat elke speler op zijn niveau geniet van het voetbalspelletje. FUN is wel degelijk ook van belang!

  

Missie van de jeugdopleiding

“Voetballen bij je tweede thuis”

 

De jeugdafdeling van de club SNA Keiberg wil zijn voetbalspelers/voetbalspeelsters opleiden en dit in de breedste zin van het woord (dus ongeacht zijn/haar fysieke mogelijkheden, huidskleur, religie, geaardheid of talent). Zo moeten zij zich kunnen ontwikkelen in de voetbalsport maar ook als individu. Dit moet daarenboven kunnen gebeuren in een kindvriendelijke omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier. Zo willen we voor iedereen creëren dat SNA Keiberg aanvoelt als voetballen in je tweede thuis.

Het einddoel van het opleidingsproces is dat zo veel mogelijk spelers doorstromen naar één van onze senior teams (reserven, tweede ploeg of eerste ploeg).

 

Contact personen

Opleidingsvisie

SNA Keiberg wil herkenbaar voetbal spelen waarbij verzorgd combinatievoetbal van achteruit onze voorkeur geniet en waarbij we de nadruk leggen op voetballende opbouw van achteruit naar combinaties en lopen/infiltreren zonder bal om zo overtalsituaties te creëren waardoor we de waarheidszone van de tegenstander kunnen beheersen. De lange bal vanaf de keeper behoort bij voorkeur niet tot onze opbouwfilosofie maar kan wel geïmplementeerd worden wanneer de mogelijkheid tot snelle tegenaanval er is. Bijvoorbeeld, balverovering en hoge druk van de tegenstander. 

We volgen daarbij ook de visie van Voetbal Vlaanderen die nog steeds het 1-4-3-3 model vooropstelt. De volledige opleidingsvisie is via onze website verkrijgbaar (tab: Jeugd/opleidingsvisie).

Krachtlijnen

SNA Keiberg wil steeds aantrekkelijk en aanvallend voetbal brengen, maar met het nodige realisme. Hierbij enkele accenten voor de jeugdopleiding die ook in onze visie terug te vinden zijn:

 • Stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers(sters)
 • Vormen van (voetbal)intelligente spelers
 • Vormen van voetballers(sters) met een persoonlijkheid
 • Focus op techniek
 • Aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend wanneer het moet
 • Opbouw vanuit de verdediging

Fun

Fun is een belangrijke factor binnen onze opleiding. SNA Keiberg wil dan ook FUN aanbieden van de U6-speler tot de eerste elftalspeler. FUN voor iedere speler (ook voor de minder talentrijke speler) en dit zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden. Het hebben van plezier in voetbal is immers een basisvoorwaarde om zich op alle vlakken als voetbalspeler te ontwikkelen. We proberen dit FUN moment te creëren door rekening te houden met enkele aandachtspunten:

IEDEREEN speelt bijna de gehele tijd voetbal!

IEDEREEN komt vaak aan de bal!

IEDEREEN krijgt veel scoringskansen!

IEDEREEN mag vrij spelen!

IEDEREEN wordt aangemoedigd door de coach!

IEDEREEN wordt gesteund door de ouders!

 

Formation

Formation is procesgericht leren. We willen onze jeugdspelers een evenwichtige jeugdopleiding aanbieden waar ze iets kunnen bijleren op zowel technisch, tactisch, mentaal als fysiek vlak. We proberen onze spelers wedstrijdgericht op te leiden zodat ze op het einde van hun opleiding klaar zijn om in een wedstrijd te presteren. We werken hieraan via een duidelijk jaarplan waarin verschillende doelen per ontwikkelingsfase worden nagestreefd (gebaseerd op filosofie van Voetbal Vlaanderen).  Dit jaarplan is intern beschikbaar.

 

API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit)

Onze club kan en moet hierbij een centrale rol spelen. Hierbij is het aanstellen van onze club-API geen overbodige luxe, maar een onmisbare schakel om van onze club een plek te maken waar respect, tolerantie en vertrouwen centraal staan.


Taak

Grensoverschrijdend gedrag kent geen plaats in de voetbalwereld. Toch gebeurt het nog te vaak dat spelers, scheidsrechters of andere clubmedewerkers hier het slachtoffer van worden. De rol van de club-API is cruciaal bij de eerste opvang van slachtoffers of bij het tijdig tussenkomen in conflictsituaties. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon stelt de club in staat om tijdig en correct op te treden wanneer er signalen van problematisch gedrag opduiken en om de integriteit van iedere speler, coach, ouder of clubmedewerker te bewaren.  (Brenda Triekels – gsm:  0497/71.02.27)

 

Medische info

In geval van ongeval/blessure wordt onmiddellijk een ongeval-formulier ingevuld met alle nodige gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de gerechtigd correspondent.

 

Huishoudelijk reglement 

  SNA Keiberg wil jongeren de kans geven zich sportief uit te leven, met eventueel aandacht voor alle spelers, begeleid door gemotiveerde trainers, die bijdragen tot fair play, een gezonde discipline en respect.  SNA Keiberg wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. SNA Keiberg moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen genieten van voetbal. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de trainers, de spelers zelf, de ploegafgevaardigden (délégués) en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. (alle afspraken zijn na te lezen op onze website)

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door SNA Keiberg. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.

 

 • Algemene clubafspraken (zie website: afspraken)
 • Afspraken voor de spelers (zie website: afspraken)
 • Afspraken voor de ouders (zie website: afspraken)
 • Afspraken voor de afgevaardigden
 • Afspraken voor de trainers

Alcohol, tabak en drugs

 Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apert genoemd te worden:

 

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kantine op het veld of in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod. 

Lid worden van SNA Keiberg

Lid worden kan vanaf een leeftijd van 5 jaar, als je nog niet bent aangesloten bij een voetbalclub dan is lid worden van SNA Keiberg vrij eenvoudig. Ben je wel al aangesloten bij een andere voetbalclub dienen er bepaalde administratieve procedures gevolgd te worden.  Wens je lid te worden dan neem je best even contact op met onze TVJO Gerd Vanderheyden (0494/702286).

Na deelname aan minimaal drie vrijblijvende trainingen, kan je beslissen om lid te worden van SNA Keiberg. De TVJO en  de betrokken jeugdcoördinator bekijken in onderling overleg met de ouders en naargelang de beschikbare plaatsen, in welke ploeg je het beste kan aansluiten.

Na een volledige inschrijving en het betalen van het lidgeld, is men lid van SNA Keiberg. Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders onderworpen aan het huisreglement van SNA Keiberg.

Aansluiten gebeurt digitaal. Vanaf de leeftijd van 12 jaar hebben we de identiteitskaart van de speler nodig. Voor kinderen onder de 12 jaar is aansluiten via de kids ID niet verplicht, maar wel aangewezen.

Per seizoen zijn er bovendien ook enkele initiatietrainingen gepland waar iedereen vrijblijvend is kan komen ontdekken wat voetballen op Keiberg inhoudt. In 2024 gaan deze door op:

 • woensdag 27 maart 2024 van 17h00 tot  18h00
 • dinsdag 16 april 2024 van 18h00 tot 19h00

 • vrijdag 3 mei 2024 van 17h30 tot 18h30
 • woensdag 15 mei van 18h00 tot 19h00

IEDEREEN is WELKOM!

Wacht niet langer en wordt een ECHTE Snakker…?!

 

Lidgeld

Het lidgeld voor het seizoen 2024-2025 bedraagt 210€ voor de 1ste speler van een gezin, 200€ voor de 2de en 190€ voor de 3de speler, bij betaling voor 30 april 2024.

Als jullie ervoor opteren om te wachten tot 1 mei 2024 of tot bij het begin van het volgende seizoen om het lidgeld te betalen, dan wordt dit respectievelijk 230€ voor de 1ste speler, 220€ voor de 2de en 210€ voor de 3de speler.

Het lidgeld voor het seizoen 2024-2025 dient uiterlijk betaald te worden op 31 augustus 2024. Zodoende is men speelgerechtigd voor de wedstrijden. 

In het lidgeld is inbegrepen: 

 • Lidgeld KBVB, 
 • Verzekering KBVB, 
 • Wedstrijduitrusting (trui, broek, kousen)
 • Jaarlijkse extra uitrusting van de club om verplicht te dragen voor en na de wedstrijden, 
 • Bijdrage voor de werkingskosten (verwarming, water, elektriciteit, ...) van de club,  
 • Twee consumpties(bonnetjes) na iedere thuiswedstrijd, 
 • Deskundige begeleiding. 

TIP: heel wat ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld! Vraag uw formulier aan en laat het ons invullen en ondertekenen. Zo geniet u alvast een tegemoetkoming! 

 

Communicatie

 App SPOND

Alle trainingen en wedstijden worden aangekondigd via de app SPOND.  Er is per ploeg een aparte groep met alle ouders (en spelers).   De ouders of spelers wordt gevraagd om tijdig aan te geven of men aanwezig is of niet.

Vanuit de club zal er via SPOND ook algemene informatie verspreid worden naar alle ouders.

 

Interne communicatie

In eerste instantie geschiedt elke communicatie langs de trainer of ploegafgevaardigde.

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze club. Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, jeugdcoördinator of lid van de jeugdcel.

 

 AFGELASTING VAN WEDSTRIJDEN/TRAININGEN

Zodra de club op de hoogte is, wordt dit via de respectievelijke trainer aan u gemeld via SPOND.

 

Nevenactiviteiten 

SNA Keiberg wil de gewestelijke referentie club worden in de omgeving waar iedereen zich thuis voelt. We willen dan ook dat door verschillende nevenactiviteiten de club veel meer wordt dan een voetbalclub. Op onze website vind je een overzicht van de verschillende acties om de betrokkenheid van ALLE leden te vergroten ( zie tab evenementen).

 

Uw inbreng door uw aanwezigheid, uw hulp, uw ideeën, zijn dan ook van harte welkom.

Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers die dit alles gratis doen.

Om de toekomst van SNA Keiberg te verzekeren doen we een oproep naar de ouders om zich ook te engageren in onze clubwerking.

 

Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter.

Kom eens kijken, supporteren voor onze 1ste elftallen

Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan

Wordt één van onze vrijwilligers… 

 

Wij wensen iedereen alvast een geweldige tijd en veel voetbalplezier bij SNA Keiberg!   

                                

Het bestuur en de Jeugdcel